Get Adobe Flash player
Catalan Afrikaans Basque Chinese (Traditional) Dutch English French Galician German Irish Italian Russian Spanish Swedish
Home Quiénes somos? Normes d'Ús de Material AET

Normes d'ús de material de l'AET

NORMES D'ÚS DE MATERIAL DE l'AET

argaiv1647

Benvolguts socis de l'AET,

a fi i efecte de garantir un ús responsable del material, una disponibilitat i que tots poguem gaudir del mateix en les seves perfectes condicions, us recordem les normes per poder-ne disposar.

Cuidar "la casa" és cosa de tots i per això cal que tots ens impliquem i seguim rigorosament la normativa.

NORMES DEL PROCEDIMENT:

1- El material només podrà ser prestat als socis de l'entitat.

2- S'haurà de retornar en un termini màxim de 15 dies naturals.

3- Passat el termini màxim de devolució, si no s'ha autoritzat explícitament pel vocal de material/vocal en funcions, es pagarà un import de 5 euros per cada setmana EXTRA.

4- En retornar el material, es comprovarà que aquest quadri amb el full "check-list". En cas de detectar-se l'absència d'algun article o si es retorna en estat defectuós, s'haurà d'abonar l'import real de l'article nou.

5- El full "check-list" de prestat de material serà emplenat o verificat pel vocal de material/vocal en funcions i signat pel "cap de sortida", qui assumirà tota la responsabilitat, no podent-la delegar en terceres persones.

 

                                                                          18 de març, 2011. Junta AET, vocalia de material.